פרק ג'

{י} ויאמר ברוכה את ליהוה בתי היטבת חסדך האחרון מן הראשון לבלתי לכת אחרי הבחורים אם דל ואם עשיר: {יא} ועתה בתי אל תיראי כל אשר תאמרי אעשה לך כי יודע כל שער עמי כי אשת חיל את: {יב} ועתה כי אמנם כי אם גאל אנכי וגם יש גאל קרוב ממני: {יג} ליני הלילה והיה בבקר אם יגאלך טוב יגאל ואם לא יחפץ לגאלך וגאלתיך אנכי חי יהוה שכבי עד הבקר:

כותרת בלבד-01.png

שירה: תמר יחיא

גיטרה חשמלית: יוחנן צין

בס: יובל דרפנר

תמונה: אלומה משולמי

מילים: רחל שפירא

לחן: יהודה פוליקר

ביצוע מקורי: ריקי גל

היי שקטה סופיתמר יחיא
00:00 / 02:50