{יד} ותשכב מרגלתו עד הבקר ותקם בטרום יכיר איש את רעהו ויאמר אל יודע כי באה האשה הגרן:

פרק ג'

נגה אור-ים

© 2020 by Achinoam Tamar Virt