כותרת בלבד-01.png
ניסיון ערכה צבע רחב.png

אנחנו 38 יוצרות צעירות - מאיירות, עורכות, צלמות, וכותבות

התאגדנו יחד כדי להתבונן וליצור פרשנות נשית-מודרנית למגילת רות.
במגילת רות מסופר על נשים חזקות ורכות שתובעות בעלות על עתידן 

ולבסוף משפיעות על הריקמה האנושית והעץ המשפחתי של העם היהודי-ישראלי.
השותפות ביצירת המגילה מגיעות מרקע תרבותי-דתי שונה, מהתבוננות שונה על נשיות ומגדר,

מגישות אחרות לטקסט תנ"כי ומעשייה אומנותית מגוונת.
 זו הפקה עצמאית לחלוטין שמטרתה היא יצירה-נשית משותפת

וכינון מרחב מאפשר להבעת פרשנות חזותית וטקסטואלית על ידי נשים, על סיפורי נשים בתנ"ך, ועל עצמנו, היום.